Ochrana osobních údajů

Děkujeme za Vaši návštěvu na našich webových stránkách a chceme Vás seznámit s jejich zásadami na ochranu online dat. Pro celé naše podnikání zásadně platí, že ochrana Vaší privátní sféry má pro nás nejvyšší prioritu. Proto je pro nás dodržování právního ujednání o ochraně dat samozřejmostí.

1. Osobní data

Při návštěvě těchto webových stránek můžete být eventuelně požádáni o zadání osobních údajů. Zodpovězení těchto otázek je dobrovolné. Pouze pokud dáte své údaje dobrovolně k dispozici a povolíte jejich zpracování, budou data zpracována v souladu s těmito ustanoveními. Principielně můžete využívat naše webové stránky bez odhalení Vaší identity. 

2. Ukládání a zpracování osobních dat

Přenos osobních dat probíhá šifrovaně prostřednictvím internetu. Pro přenos dat používáme SSL-kódování (Secure Socket Layer).

V případě, že zadáváte osobní data, jsou tato uložena na zvlášť chráněném serveru a pomocí technických a organizačních opatření jsou chráněna proti ztrátě, zničení, přístupu, změně nebo šíření prostřednictvím neoprávněných osob. Přístup k Vašim údajům je umožněn pouze několika oprávněným osobám. Tyto jsou kompetentní pro technickou, obchodní nebo redakční obsluhu serveru.

Navzdory pravidelným kontrolám ale není kompletní ochrana před všemi nebezpečími možná.

3. Předávání osobních dat třetím osobám

Vaše osobní údaje používáme pouze v rámci naší společnosti a společností propojených, jakož i společností pověřených k odbavování objednávek. Bez výslovného svolení Vaše údaje jinak nejsou předávána třetím osobám, obzvlášť ne k reklamním účelům. Budeme-li mít povinnost ze zákona, nebo budeme-li vyzváni soudním příkazem, předáme Vaše údaje oprávněným subjektům.

4. Používání Google Analytics a Cookies

Prohlášení o ochraně dat a používání Google Analytics:
Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu pro webovou analýzu společnosti  Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textová data, která jsou uložena na Vašem zařízení a umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek. Informace získané prostřednictvím Cookie, o Vašem používání webových stránek, jsou podle pravidel přenášeny a ukládány na servery společnosti Google v USA.
V případě aktivace anonymizéru IP na těchto webových stránkách, bude Vaše IP-adresa, v rámci členských států EU nebo jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru, společností Google předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude Vaše IP adresa kompletně přenesena na server společnosti Google a teprve tam zkrácena. Anonymizér IP je na těchto webových stránkách aktivní. Z pověření provozovatele těchto webových stránek použije společnost Google tyto informace pro vyhodnocení Vašeho využívání webových stránek, pro sestavení reportingů o aktivitách na webových stránkách a o dalším využívání webových stránek a služeb spojených s využíváním služeb spojených s internetem a podání proti provozovateli webových stránek.
V rámci Google Analytics nebude informace o prostřednictvím Vašeho prohlížeče sdělené IP adrese vedena společně s dalšími údaji Google. Prostřednictvím odpovídajícího nastavení softwaru Vašeho prohlížeče můžete zamezit ukládání souborů Cookies; dovolujeme si Vás ale upozornit, že v takovém případě nebudete moci používat případně všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete zamezit předání záznamů generovaným pomocí souborů  Cookie a zpracování údajů souvisejícím s Vaším používáním webových stránek (včetně Vaší IP adresy) společností Google, pokud si stáhnete a nainstalujete prohlížeč Plug-in dostupný na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

5. Ochrana nezletilých

Děti a mládež do 18 let nám nesmí bez svolení rodičů nebo zákonných zástupců sdělovat žádné osobní údaje. Nevyžadujeme žádné osobní údaje od dětí, nesbíráme je, ani je nepředáváme třetím osobám.

6. Informace

Máte právo na informaci o údajích uložených o Vaší osobě, jakož i případně právo na opravu, uzavření nebo vymazání údajů. Kontaktní osoba je v takovém případě osoba námi pověřená k ochraně dat.

7. Kontakt

Pro další informace je Vám k dispozici podnikový pověřenec na ochranu dat. Své dotazy, prosím, směřujete na e-mail: podpora@herdeplus.cz. Váš dotaz předáme k vyřízení.