O softwaru

Systém nabízí funkce, které vám usnadní správu stáda

Software je tak různorodý, jako jste vy!

HERDEplus je výsledkem více než 30 let znalostí a zkušeností v oblasti dokumentace, hodnocení a analýzy stád dojnic.

HERDEplus je všestranný manažerský software, který podporuje každodenní práci v živočišné výrobě a maximálně zefektivňuje pracovní procesy.

HERDE plus zprostředkovává výměnu dat mezi dojírenskými systémy, senzorovými technikami a daty z institucí v jedno a poskytuje řídící managementu komplexní informace na jednom místě. Eliminuje vícenásobné zadávání dat, a tím minimalizuje čas strávený před obrazovkou počítače.

Zobrazit všechny funkce
 • Evidence a dokumentace

  • Stavy stád a pohybů
  • Zdraví zvířat
  • Hmotnosti, růstové křivky
  • Reprodukce
  • Sklad léčiv
  Více podrobností
 • Propojení a synchronizace

  HERDEplus nabízí rozhraní pro mnoho běžných technologií. To vám umožní přistupovat k informacím HERDEplus přímo ve vaší stávající technologii.
  Více podrobností
 • Zpracování dat a jejich analýza

  • Mléčná užitkovost
  • Kvalita mléka
  • Zdraví
  • Ochranné lhůty
  • Prevalence
  Více podrobností
 • Pokročilé funkce

  • Denní přenos dat
  • Asistent plánování
  • Třídění a filtrování
  • Tisk a export
  Více podrobností

Poskytnuté informace vám pomohou při každodenní práci

HERDE plus je připraven pro práci více uživatelů a je síťovatelný - různí uživatelé mohou přistupovat ke všem datům na různých pracovních stanicích současně. Samozřejmostí je aplikace pro Android pro zadávání přímo na stáji. Mobilní aplikace pro Android zrychluje práci na stáji.

Automatické procesy lze plánovat, tisknout a provádět prostřednictvím kalendáře akcí. Všechny podstatné aktuální informace lze zobrazit na startovní obrazovce

Napište nám