Rozhovor s M . Jelínkovou s Dražovického Agropolu s.r.o. s jednou z prvních uživatelek programu HERDEplus v České republice o jejích dosavadních zkušenostech.

V první fázi mi program pomohl zejména s celkovým přehledem a organizací stáda. V programu mám všechna střediska a zvířata všech kategorií přehledně seřazená. Udržet pořádek a přehled ve všech zvířatech je na větších a velkých chovech jen na „papíře“ bez pomoci specializovaného softwaru těžké, a hlavně pracně zvládnutelné. Stejnou zkušenost jsem udělala i u nás. Největší rezervy se odkryly v celkovém systému reprodukce jalovic. V rámci podrobné analýzy, kterou tento program umožňuje jsme na jedné straně vyselektovali a vyřadili nevhodné jalovice a na druhé straně nastavili funkční reprodukční protokoly, které zajišťují včasnou inseminaci vybraných zvířat. Teď už se nemůže stát, aby nám nějaká jalovice takříkajíc „proklouzla“ mezi prsty. Podobně jsme postupovali i v případě krav a jedním z prvních kroků bylo zavedení protokolů. Všichni víme, že úspěch protokolů stojí a padá mimo jiné na striktním dodržování postupů, což v praxi někdy může zootechnikům komplikovat život. Z tohoto pohledu se pro mě stal velkým pomocníkem kalendář v Herdeplus, který mi spolehlivě hlídá všechny termíny jak reprodukčních, tak zdravotních a v neposlední řadě i vakcinačních protokolů. Vše je plně automatizované, a tak mohu chodit do práce takříkajíc s „čistou“ hlavou a bez obav, že na něco zapomenu.

Pokud bych měla vyzdvihnou ještě něco dalšího, tak to bude určitě enormní úspora času. Práce s tímto programem mi výrazně spoří čas s každodenním zadáváním dat. Díky jednoduchému a promyšlenému zadávání i velkého objemu dat to člověka vlastně motivuje si evidovat veškeré dostupné informace o zvířatech, což se následně zúročí při práci s individuálními zvířaty a při analýzách skupin, nebo celého stáda.

Právě analýzy pro mě byly dalším velkým posunem v mé práci. Ať už se jedná, o přehledné zpracování například dat z KU, kde si můžu ověřit úroveň výživy, nebo třeba jak vypadá zdravotní stav vemene, nebo o cílenější práci s jednotlivými zvířaty. Zde mi maximálně vyhovuje individuální nastavení filtrů, a tak mi pak jen stačí si vybrat konkrétní problémové krávy a hned vidím, jaká byla historie a co je třeba dělat. Nemluvě o tom, že mi odpadá pracné vypisování zvířat do sešitu a sledování jejich vývoje v dalších měsících.

První, co mě napadá je, že rozhodně došlo k celkovému posunu k lepšímu – jak pracovně pro mě, tak i pro zvířata.

Dále to v každém případě pro mě byla práce s analýzou kontroly užitkovosti a správnou interpretací výsledků s dopadem na moje další kroky.

Určitě musím ještě jednou zmínit jalovice. Jedná se o vzdálenou odchovnu, kde jsem jako zootechnička nemohla trávit tolik času, což sebou logicky nese i některá úskalí. Tím, že jsme nakrmili program Herdeplus všemi nutnými a dostupnými informacemi, se nám daří práce mnohem lépe.

Celkově musím konstatovat, že dnes mám vše pod kontrolou, daleko lepší přehled a mám čas díky analýzám přemýšlet o tom, jak organizovat práci sama sobě, ale i ostatním, na čem se musí ještě zapracovat a kam chci stádo posouvat. Zároveň šetřím čas, nemusím mít strach, že na něco zapomenu, anebo že mi utíkají důležité informace.

Dalším zefektivněním práce je určitě spuštění mobilní verze HerdeMobil. Od té si slibuji zejména operativní informace v terénu – jak si je k jednotlivým zvířatům zjistit, tak i třeba přímo ve stáji napsat. Dále mám v plánu společně s Janou připravit detailní
pracovní protokoly pro většinu činností na farmě.

Obrovský motor. (Smích…) Spolupráce a naše vzájemné konzultace mě „nakoply“ a celkově je to pro mě ohromně motivující. Můžu využít Janiny dlouholeté zkušenosti z praxe a při našich diskuzích se mi jen potvrzuje, že její vynikající výsledky nespadly z nebe, ale jsou výsledkem systematické práce se stádem a s lidmi. Naše komunikace mě nutí k dalším a dalším změnám nejenom v managementu stáda. Nutí mě to ke zlepšování a vylepšování sebe sama, ale i samotného stáda. Chci posouvat Agropol k lepším výsledkům a podněty od Jany jsou pro mě z tohoto pohledu velmi inspirující.