Nadpis článku na webu 3

Zemědělské družstvo Údolí se sídlem v Olešné hospodaří na výměře 1250 ha půdy, z toho 250 ha luk a pastvin. Věnují se pěstování obilovin, kukuřice, řepky a brambor. Živočišná výroba se zabývá chovem červenostrakatého skotu.

Nový management podniku, pan předseda  Jan Salač a paní Ing. Kateřina Pavelcová, se od svého nástupu do funkcí snažili navázat na práci svých předchůdců a zaměřili se na hledání rezerv a vytváření optimálních pracovních postupů v chovu skotu. S ohledem na svou rozlohou spíše menší velikost podniku je zvyšování efektivity výroby a optimalizace pracovních procesů určitě správnou strategií, jak zlepšit i ekonomické výsledky.

V posledních letech se  celou řadou opatření podařilo například zlepšit výrobu objemných krmiv, navýšit stav krav a jejich welfare a  došlo k  výraznému zvýšení množství prodaného mléka do mlékárny.

Významnou změnou při shromažďování dat z provozu, jejich analýz a využití pro další manažerská rozhodnutí bylo zavedení programu pro řízení stáda HERDEplus. Ten se začal aktivně používat od poloviny roku 2023, a proto jsme se zeptali hlavní zootechničky Kateřiny Pavelcové jak je spokojena s jeho chodem.

Pro mě je největším přínosem práce, s již předpřipravenými analýzami, které dostatečně pokryjí moji potřebu pravidelného monitorování stáda.

Nejvíce sleduji analýzu vývoje produkce mléka, která zajišťuje efektivní  kontrolu krmiče a výživářských doporučení.  Analýza reprodukce je pro mě neocenitelným nástrojem, který intenzivně využívám. Nabízí vynikající grafy a přehledy, které mi umožňují sledovat očekávané porody a monitorovat úspěšnost našich reprodukčních programů, včetně plodnosti, detekce nezapuštěných zvířat a efektivity inseminace. Specificky se zaměřuji na sledování výsledků po první inseminaci a následně po dalších inseminacích, zejména při zavádění nových býků do programu. Pro různé výkazy a interní uzávěrky, stejně jako pro potřeby statistického úřadu, je sledování stavu stáda nezbytné. Informace získané z těchto analýz jsou klíčové pro správné rozhodování a účinné řízení farmy. Analýzy kontroly užitkovosti, které se každý měsíc zasílají přímo do programu, poskytují přehledné informace. Zvláště se věnuji dojnicím s vyšším počtem somatických buněk, u kterých provádíme odběr vzorků mléka pro kultivaci. Tento postup nám usnadňuje identifikaci a řešení případných problémů bez nutnosti složitého vyhledávání v naší faremní evidenci. Zároveň mi analýza umožňuje hodnotit úspěšnost našich postupů při zaprahování a sledovat, jak délka období stání na sucho ovlivňuje zdraví vemene. Tento přístup k monitorování a analýze klíčových aspektů chovu nám umožňuje neustále zlepšovat podmínky a efektivitu naší farmy.

Zootechnici každodenně využívají analýzu množství nadojeného mléka a jeho odchylek od předchozího dne pro kontrolu zdravotního stavu dojnic. Tato metoda umožňuje efektivně identifikovat zvířata, která mohou být nemocná, a umožňuje jejich okamžitou kontrolu. Díky kalendáři akcí, který každý týden automaticky selektuje zvířata pro různé vakcinační programy, je správa zdraví a reprodukce na farmě výrazně usnadněna. Systém umožňuje nejen efektivní výběr dojnic a telat do vakcinačních a reprodukčních protokolů, ale také zjednodušuje přípravu a aplikaci reprodukčních hormonů bez nutnosti zdlouhavého zapisování a přepisování, což bylo v minulosti spojováno s četnými chybami s vážnými následky. Kalendář také poskytuje přehled o počtu zvířat připravených k porodu a slouží pro křížovou kontrolu, zda jsou všechna zvířata správně zařazena do porodních plánů. Dalším nepostradatelným nástrojem je pracovní protokol pro vyšetření sonografem, který umožňuje snadnou evidenci všech inseminací a aplikací hormonů. Tento systém značně zjednodušuje práci a eliminuje riziko chyb způsobených ručním vyhledáváním informací v papírových záznamech, sešitech či kartách dojnic.

HERDEplus jako program můžu vřele doporučit. Hlídá chod farmy a je to skvělý pomocník, který ukáže, na co se zaměřit.

Jsem maximálně spokojená se servisem od Jany Vachouškové, která je ochotná nonstop jak o víkendech a po večerech řešit drobné problémy, které nás občas postihnou. Jsme rádi, že je i ochotná přijet na kontrolní den farmy a svými zkušenostmi a radami nás posunout zase o kus dopředu. Dnes to ani jinak nelze, jestli chceme mít nějakou konkurenční sílu. Za ty necelé dva roky vidím velký posun v odchovu jaloviček, lepší březosti a velkém posunu v mléčné produkci. Tímto děkuji za celé naše družstvo za pomoc k lepším výsledkům.