Evidence a dokumentace

Přehled funkcí

  • Stavy stád a pohybů
  • Zdraví zvířat
  • Hmotnosti, růstové křivky
  • Reprodukce
  • Sklad léčiv
  • Protokoly použitých léčiv
  • Sklad inseminačních dávek
  • Sklad embryí
  • Dynamické uživatelské sestavy