Zpracování dat a jejich analýza

Přehled funkcí

HERDEplus vytváří komplexní moduly pro řízení procesů a účinnosti. Provozní nedostatky jsou odhalovány v rané fázi, jejich příčiny lze analyzovat a vhodným způsobem vyhodnotit.

 • Mléčná užitkovost
 • Kvalita mléka
 • Zdraví
 • Ochranné lhůty
 • Prevalence
 • Kontrola užitkovosti – počty buněk, analýzy nových infekcí a chronických krav podle laktací.
 • Ošetření paznehtů
 • Metabolické zdraví
 • Reprodukce
 • Neproduktivní dojnice
 • Obrat stáda
 • Odchody
 • Porovnání dat s ÚE
 • Nádoje
 • Vyhodnocení hmotnosti
 • Životní výkonnost
 • Řízení technologie dojení
 • Selekční branky